"A to je ta krásná země,
země Česká, domov můj."

Hotel Hejtmanský dvůr
Cena od: 873 Kč os./noc
Hotel Astra
Cena od: 698 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že Kašperské hory mají doslova zlatou historii? Vzácný kov se zde začal dolovat už ve 13. století a původní název města obsahoval staroněmecké sousloví „am reichen Stein“, tedy „u bohaté skály“.Zámek a rybníky Hostivice

Zámek Hostivice

Dvanáct kilometrů jihovýchodně od Lidic stojí hostivický zámek. V Hostivicích stávalo tvrzí několik, ale jen dnešní zámek tu přetrval. Vlastně tu bývaly původně čtyři obce a dnešní Hostivice vznikla jejich sloučením.

Zámek byl postaven koncem 17. století. Za svou barokní podobu vděčí Anně Marii Františce Terezii velkovévodkyni Toskánské. Postavila zde i faru, mariánský sloup a školu. Zámek je nově opraven. Sídlí zde městský úřad a ve freskami zdobeném sále byla zřízena obřadní místnost. Konají se zde také koncerty klasické hudby či malé výstavy. V přilehlém hospodářském stavení můžeme navštívit cukrárnu.

Hostivické rybníky

Na jihu Hostivice lákají k procházkám cestičky, vinoucí se mezi soustavou rybníků. Některé nádrže byly vybudovány již ve 14. století. Nefungovaly jen jako chovné. V dobách císaře Rudolfa II. sloužily jako zdroj vody zahradám Pražského hradu. Po smrti císaře se vlády přestěhovaly do Vídně a rybníky postupně chátraly. V první polovině minulého století byly některé z nich opraveny a nyní v nich a v jejich okolí bují čilý život.

Na vodní hladině uvidíme labutě, poláky, lysky, kachny či potápky. V rákosí hnízdí hned několik ptačích druhů, prozrazujících se hlavně svým zpěvem. Na březích se prodírá houštím ondarta pižmová. K večeru zahlédneme poletující netopýry. Rybníky spolu s přilehlými mokřady tvoří přírodní památku.

Lesy okolo jsou velmi zajímavé pro houbaře. Roste tu několik vzácných druhů hub. Jeden druh (kalichovka půvabná) roste v naší zemi jen zde.

Okolo rybníků vede naučná stezka. Ovšem naučné panely tu kvůli vandalům neuvidíme. Jsou zde pouze čísla zastávek. Průvodce stezkou lze stáhnout zde či jej v tištěné podobě získat na obecním úřadě.